Nadinehus

Nadinehus er tegnet af Mangor & Nagel Arkitekter med afsæt i at skabe rammer for det gode liv i Bellakvarter.
Boligudbuddet er varieret og imødekommer boligbehovet for moderne familieformer.

 

Klassisk københavnerkarré

Nadinehus er tegnet af Mangor & Nagel Arkitekter  og er udformet som en klassisk københavnerkarré med et indre gårdrum med porte og passager, som sammenbinder friarealet med kvarterets gader og pladser. Ejendommen har varierende facadehøjder, som skalerer bygningen og skaber gode lysforhold for alle boligerne og udearealerne.

Se udlejningsbrochure

Lyse og imødekommende boliger

Boligerne er rummelige og fleksible med lange kig på langs og på tværs i boligerne. De velproportionerede vinduer giver god kontakt til omgivelserne og materialevalget er lyst og imødekommende. Alle boliger har en eller flere altaner eller terrasse på tag eller terræn, ligesom der er en fælles tagterrasse mod vest med plads til fællesskab og hygge.

Se alle lejeboliger i Bellakvarter

Grønt gårdrum

Gårdrummet er designet som et grønt rum for leg og fællesskab. Altaner og terrasser skaber privathed men også mulighed for social kontakt mellem boligerne. Fortovsområderne mod gade og vej er udformet som hævede terrasser eller altaner med en lille trappe til terræn, som gør overgangen mellem bygning og by attraktiv og livlig.

Læs mere om gårdrummet