Et bæredygtigt Bellakvarter

Bellakvarter er bæredygtighedscertificeret indenfor DGNB, hvor det som det første byområde i Danmark har fået en Guld-midtvejscertificering. DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed bestående af de fem kvaliteter: miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og proces. Her på siden finder du nogle af de bæredygtighedstiltag, der er taget i Bellakvarter.

Skybrudssikret kvarter

Regnvandet i Bellakvarter håndteres lokalt frem for at aflede det i kloakken. Det sker ved at et vandafledningssystem med en enorm kapacitet, der kan modstå en 100-årshændelse, forsinker og udleder overskydende regnvand i søer og kanaler, så kvarteret ikke bliver oversvømmet. Samtidig fungerer de blå områder som rekreative områder. En stor andel grønne tage forsinker desuden regnvandet, så det kan fordampe.

Læs mere om vandhåndteringen

Et mangfoldigt bykvarter

Bellakvarter er en blandet by, hvor erhverv, konferencecenter, hotel, detail og boliger ligger side om side. Her finder du både ejer, leje og almene boliger i boligformerne rækkehuse og boligkarréer, hvilket giver en mangfoldig beboersammensætning. Dertil tiltrækker Bellakvarters internationale karakter mennesker fra hele verden. De forskellige bygninger og uderum giver hvert område sin egen, unikke karakter, mens faciliteter som aktivitetstag, medborgerhus, caféer og byttecentral skaber samlingspunkter i kvarteret.

Læs mere om kvarteret

Intelligent affaldshåndtering

Affald behøver ikke lugte og fylde i gårdrummet. I Bellakvarter er de klassiske affaldscontainere erstattet af et intelligent affaldssugesystem, der suger affaldet under jorden fra indkaststandere i de enkelte gårdrum til en central affaldsterminal. På den måde kan gårdrummene bruges som hyggelige mødesteder for beboerne, samtidig med at man slipper for skadedyr og tung trafik, når affaldet skal afhentes.

Læs mere om centralsugsanlægget

Grønne områder

Bellakvarter er nabo til fredede Amager- og Kalvebod Fælled og dets skønne natur- og dyreliv. For at udbygge biodiversiteten og beskytte eksisterende flora og fauna trækkes Fælledens karakteristika med ind i Bellakvarters parker, byrum og haver. Der arbejdes desuden med en stor variation af beplantning for at sikre, at Bellakvarter fremstår grønt året rundt. I Bellakvarter finder du også Bella Byhave, hvor beboere dyrker sine egne frugter, grøntsager og urter.

Se parker og byrum

Tæt og intim by

Inspirationen til Bellakvarter kommer fra brokvartererne i København, hvor man bygger tæt og intimt. Boligerne i Bellakvarter har derfor en generel max højde på 6 etager med undtagelse af enkelte boligtårne, hvilket skaber en effektiv anvendelse af området, uden at bolig- og byrumskvaliteter svækkes. Det kan lade sig gøre gennem løbende sol- og vindanalyser i kvarteret, der gør det muligt at bygge, så man opnår de bedst mulige solforhold og at vindtunneller minimeres.

Klik dig rundt på oversigtskortet

Grøn energi fra egen vindmølle

Bellakvarter har sin egen vindmølle, der leverer grøn energi til Bellakvarters beboere og erhvervslejere. Vindmøllen stod oprindeligt i Bellakvarter, men for ikke at være til gene i et tæt bebygget område står den i dag på Avedøre Holme. I gennemsnitligt producerer vindmøllen i 1,2 mio. kWh pr. år og supplerer dermed kvarterets energiforsyning og begrænser dets CO2 aftryk.

Læs mere om vindmøllen

Lavenergi og robuste materialer

Boligerne i Bellakvarter opføres, så de har et lavt energiforbrug. I praksis arbejder man frivilligt med en energiklasse højere end den, der er krævet i Bygningsreglementet. Det betyder, at boligerne er opført, så varme og lysbehov minimeres. Dertil er energieffektive hvidevarer og belysning med til at sænke energiforbruget. Bellakvarters boliger udføres desuden i robuste materialer med lang levetid, såsom facaderne i brændte teglsten, der har en levetid på over 100 år.

Se ledige boliger