Bella Business – Spektakulært erhvervsområde affødt af lav tomgang og høj efterspørgsel

Bella Business er Bellakvarters helt nye erhvervsområde, som vokser frem i den nordlige del af bykvarteret. Området kommer til at rumme erhverv, handel, konference- og hotelfaciliteter og bliver præget af mange forskellige typer virksomheder med nationalt og internationalt udsyn. Newsec Advisory har fået opgaven at udleje Bellakvarters nye, markante erhvervsområde.

 

Kontormarkedet er præget af meget lav tomgang (5,68%) i København kombineret med en høj efterspørgsel. Samtidig er der mangel på boliger i hovedstaden, og netop det sultne bolig- og kontormarked har fået Solstra til at se mulighederne i at skabe et nyt bykvarter. De har derfor igangsat udviklingen af boligområdet i Bellakvarter, og nu står næste etape for døren med det ambitiøse projekt Bella Business, der indbefatter en opgradering af Bella Center Copenhagen samt udvikling af 130.000 m² erhvervsbyggeri i den nordlige del af Bellakvarter. Heraf forventes ca. 110.000 m² areal at gå til kontor, og ca. 3.000 m² er allerede øremærket til detail mv., så der sikres gode indkøbsmuligheder.

 

Erhvervsrådgiverfirmaet Newsec Advisory vandt udbuddet og er blevet betroet opgaven at finde lejere til alle erhvervslejemål i Bella Business. ”Vi føler en god blanding af stolthed og ydmyghed over, at vi er blevet valgt til opgaven, som vi har kastet os over med stor entusiasme. Personligt glæder jeg mig meget til både at følge og præge udviklingen af så ekstraordinært et byudviklingsprojekt, som det her er”, udtaler Henrik Lyngskjold, seniorpartner og administrerende direktør hos Newsec Advisory. Newsec har stor erfaring med byudviklingsprojekter, hvor eksemplerne Carlsberg Byen og Scanport kan nævnes.

 

”Vi har først og fremmest valgt Newsec, fordi vi har fuld tillid til, at de kan løse opgaven med at udleje og aktivere vores erhvervsejendomme i Bellakvarter. Newsec har et erfarent team med mange forskellige kompetencer i deres organisation. Teamet har vist hurtig forståelse for de idéer, vi har med Bellakvarter, hvor vi ikke alene bygger boliger og erhvervsejendomme, men også vil åbne Bella Center Copenhagen op mod den omkringliggende bydel, så Nordeuropas største konference- og messecenter sammen med Danmarks største hotel AC Hotel Bella Sky fremadrettet bliver vigtige drivere for området. Vi glæder os meget til samarbejdet og har store forventninger til dette samt den videre udvikling af Bellakvarter,” tilføjer udviklingsdirektør i Solstra, Søren Raae Teisen.

 

Inden byggeriet af Bellakvarter påbegyndtes var området omkring Bella Center Copenhagen kendetegnet ved en asfaltørken med parkerede biler, hegn og logistikområder, men den tid er forbi nu, hvor byggeriet af Bellakvarter er sat i gang. På nuværende tidspunkt er boligområdet Bellarækkerne fuldt udbygget og Karrékvarteret er godt i gang hvor flere boligkarréer er under opførelse, ligesom det første P-hus også er under opførelse.

 

Alle p-pladser flyttes enten under jorden eller i parkeringshuse, og der er planer om at åbne Bella Center Copenhagen op og etablere nye indgange samt fjerne ældre haller til fordel for boliger og byrum. Samtidig fjernes det 800 meter lange hegn, som Bella Center Copenhagen pt. møder Ørestad med. Således bliver der åbnet op mod metroen, og Ørestad inviteres indenfor som en integreret del af det nye Bellakvarter. Endvidere forbedres faciliteterne i Danmarks største konferencecenter, Comwell Conference Center Copenhagen, og der er planer om at åbne CIFF (Nordeuropas største modemesse) Showrooms op for byrummet.

 

Bella Business ender ikke som et isoleret erhvervsområde, men er tænkt ind i helheden, så det bliver en integreret del af Bellakvarter med Bella Center Copenhagen, som det stærke magnetfelt i midten af det hele. Byrummet omkring erhvervsområdet bindes sammen af en grøn strækning, der bliver et karakteristisk islæt i bevægelsen til og fra kontormiljøerne. Bebyggelserne i området er udarbejdet med særlige nicher og offentlige kantzoner, som skaber et åbent bymiljø og fletter bygninger og byrum sammen med den omkringliggende by. I udviklingen af erhvervsområdet er der stærkt fokus på, hvordan indretning og placering af kontormiljøer kan styrke virksomheders netværk, samspil og innovation. Samspillet mellem kontormiljøer og byliv bliver et væsentligt aktiv, hvor bylivet trækkes ind i stueetagerne, og mødeaktiviteterne kan finde sted på byens caféer, på gåture og i parkerne i området.

 

Læs mere om Bella Business her.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder