Bellakvarter belægges med sin helt egen flise

Fortove, kvartersveje og byrum belægges med en helt særlig flise i Bellakvarter – nemlig ”Bellaflisen,” som er udviklet unikt til kvarteret.

 

Flisens overflade er formgivet af COBE arkitekter og støbt i samarbejde med IBF betonvarefabrik. Flisen udmærker sig ved sin kostede overflade, som skaber en ru struktur, der er skridsikker, og som reflekterer lyset tilbage til bygninger og vinduer i kvarteret.

”Bellaflisen bryder lyset forskelligt på grund af sin kostede overflade, som giver belægningen et flot spil. Refleksionen varierer alt efter, om det er vådt eller tørt, eller om solen står højt eller lavt, og på den måde er flisen med til at give Bellakvarter sin helt egen identitet” fortæller landskabsarkitekt og projektleder Peter Hønnecke fra COBE, der sammen med Solstra Development har stået for udviklingen af al landskab i kvarteret.

 

Leg på en af de små kvartersveje i Bellakvarter.

 

Bellaflisen lægges på alle de små kvartersveje, i kantzoner, på pladser og fortove og integrerer på den måde gå-, køre- og opholdsområderne i kvarteret. Samtidig påvirker flisen den psykologiske opfattelse af, hvordan man opfører sig i kvarteret:

”Flisebelægningen associerer til en gågade og sætter dermed de bløde trafikkanter i centrum. Samtidig giver belægningen bilister anledning til at køre mere forsigtig, fordi belægningen indikerer, at gaden er til andet og mere end blot biler” fortæller landskabsarkitekt Peter Hønnecke.

 

Vejfest på en af de små kvartersveje i rækkehuskvarteret.

 

Alt i alt belægges mere end 30.000 m2 med Bellaflisen, mens den gennemgående Martha Christensens Vej og større indfaldsveje til P-huse og logistikområder belægges med asfalt.

 

Kantzonerne, som integrerer bygninger og fortov i Bellakvarter er belagt med Bellaflisen.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder