Bellakvarter etablerer Danmarks hidtil største centralsugsanlæg målt på antal affaldsfraktioner

Mindre skrald, mere gårdrum – det er målsætningen i Bellakvarter. Ofte fylder skrald godt op i de københavnske gårdrum. Containere til dagsrenovation, glas, pap og bioaffald står på gårdspladserne og optager rum for andre mere indbydende gårdelementer såsom bænke, græsarealer og legeområder. Men sådan er det ikke i Bellakvarter.

 

I Bellakvarter er de klassiske affaldscontainere erstattet af et intelligent affaldssugesystem, der suger affaldet under jorden fra indkaststandere i de enkelte gårdrum til en central affaldsterminal, som er placeret i områdets østlige P-hus. På den måde står der aldrig lugtende affaldscontainere i gårdrummene, og pladsen anvendes i stedet til at skabe sociale mødesteder for beboerne.

”Vi sorterer affaldet i fem affaldsfraktioner: restaffald, bioaffald, plastik, papir og pap – og det fylder. Hvis ikke vi havde planlagt det, som vi har, ville en stor del af gårdrummene hurtigt blive brugt til containere, til affaldshåndtering i det hele taget og ikke til de frie arealer, som det er tiltænkt,” forklarer Ole Steen Pedersen, der er produktionsdirektør i Solstra Development.

 

Ud med lugt og skadedyr – ind med beboerbyttecentraler

Indkaststanderne i gårdrummende er forbundet med affaldsterminalen via et lukket rørsystem under jorden. Det betyder, at der ikke opstår dårlig lugt ved affaldshåndteringen, og at der ikke tiltrækkes skadedyr, som man ellers kan opleve det omkring affaldssortering. På strategisk udvalgte steder bliver der endvidere opstillet mindre containere til glas, flasker, metal og batterier. Og i P-huset indrettes byttecentral og storskraldsrum til større effekter, der ikke kan suges fra indkaststanderne. På den måde kan beboerne få glæde af hinandens aflagte møbler og gentande.

 

Danmarks største centralsugsanlæg af sin slags

Centralsugsanlægget er Danmarks største anlæg af sin slags målt på antal affaldsfraktioner (restaffald, bioaffald, plastik, papir og pap). Centralsugsanlægget er lagt ud til at kunne håndtere affald fra Bellakvarters beboere, som i den samlede udbygningsplan tegner sig for ca. 2.200 boliger, hvoraf ca. 1.850 boliger i Karrékvarteret bliver tilsluttet centralsugsanlægget og ca. 350 boliger i Bellarækkerne er tilsluttet mobilskraldesug. Det betyder, at centralsugsanlægget kommer til at håndtere op mod 275 m3 affald pr. uge. Anlægget er ydermere forberedt og dimensioneret for også at kunne håndtere affald fra de kommende erhvervsbyggerier, som tegner sig for ca. 145.000 m2 i den nordlige del af Bellakvarter.

 

Skraldet fra Bellakvarters beboere suges fra indkaststanderne i gårdrummende under jorden til den centrale affaldsterminalen i et af kvarterets P-huse.

 

Fokus på gårdrummenes sociale og rekreative funktioner

Indførelsen af systemet betyder, at man kan fokusere på gårdrummenes sociale og rekreative funktioner. Der skabes små oaser med græs og træer, siddepladser, der indbyder til ophold i gården og legeområder til børnene. På den måde udnyttes gårdrummene optimalt til afslapning og fritidsaktiviteter og er med til at skabe fællesskab i området.

 

Visualisering af gårdrummet i Organistens Hus, som kommer til at ligge på hjørnet af Ørestads Boulevard og C. F. Møllers Allé.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder