Bellakvarter lægger sig i spidsen for bæredygtig byudvikling med Guld-midtvejscertificering

 

PRESSEMEDDELSELSE

Som det første byområde i Danmark har det nye københavnerkvarter, Bellakvarter, modtaget midtvejscertificeringen DGNB Guld, som er en international standard for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Bellakvarter modtog midtvejscertificeringen efter at 25% af kvarteret er bygget og lægger sig dermed i spidsen for bæredygtig byudvikling i Danmark.

 

Med indsatser som klimatilpassede løsninger, bæredygtig infrastruktur, vedvarende energiforsyning samt miljørigtig håndtering og genanvendelse af affald har Bellakvarter opnået Guld i en DGNB-midtvejscertificering. Et officielt stempel på kvarterets arbejde med bæredygtighed til glæde for både beboere, virksomheder og besøgende i byområdet.

 

Allan L. Agerholm, CEO hos BC Hospitality Group, der driver Bllea Center Copenhagen og AC Hotel Bella Sky i Bellakvarter, udtaler: ”Vores virksomhed er førende i hospitality-branchen i Danmark, også inden for bæredygtighed. Og det faktum at vores lokalområde nu får guld i bæredygtighed bekræfter os i, at sammenhængskraften mellem kongrescenter og moderne københavnerkvarter med bæredygtighed som fællesnævner er fremtiden.”

 

Viser vejen for hvordan vi kan leve mere bæredygtigt sammen

DGNB-certificeringen bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor der bedømmes ud fra de fem kriterier: miljømæssig, teknisk, processuel, økonomisk og social bæredygtighed. Tilsammen er kriterierne med til at sikre en bæredygtig bydel og forme rammerne for det gode byliv, og her er Bellakvarter frontløber med sin nyelige DGNB-midtvejscertificering.

 

I december 2019 investerede Sampension i 67 pct. af Bellakvarter, mens MP Pension erhvervede en ejerandel på 33 pct. af projektet.

 

”Ansvarlighed står højt på Sampensions fællesskabsdagsorden, og det glæder os naturligvis, at Bellakvarter som det første byområde i Danmark har modtaget en DGNB Guld-certificering for sin indsatsen med bl.a. klimatilpassede løsninger,” siger Torbjørn Lange, der er chef for ejendomme og infrastruktur hos Sampension.

 

”Bæredygtighed er en del af vores DNA, og det høje ambitionsniveau for netop bæredygtighed i skabelsen af Bellakvarter – et nyt eftertragtet byrum i København – har i meget høj grad bidraget til, at hele investeringscasen er attraktiv. Til glæde for København og til glæde for MP Pensions medlemmer,” siger direktør i MP Pension, Jens Munch Holst.

 

Masterplanen for Bellakvarter er skabt af Solstra Development i et tæt samarbejde mellem COBE og Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Om projektet fortæller Thomas Scheel, arkitekt og partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Dan Stubbergård, arkitekt og grundlægger af COBE:

 

”Bellakvarter er det første byområde i Danmark, som har realiseret de bæredygtige ambitioner i et næsten færdigbygget, blandet bykvarter. Der sker en voldsom stor tilflytning til byerne i hele verden, så det er vigtigt, at nye byområder går forrest og viser vejen for, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt sammen. Vi håber, at Bellakvarter vil kunne inspirere andre byområder til også at dokumentere deres grønne ambitioner.”

 

Klar til mere bæredygtigt kontorbyggeri

Solstra Development, der udvikler Bellakvarter, skaber i alt 2.400 nye boliger og 6.500 nye arbejdspladser og ser på baggrund af certificeringen frem til den fortsatte udvikling af Københavns nye bykvarter, hvor næste skridt er et internationalt og bæredygtigt erhvervsområde.

 

”Vi er meget glade for midtvejscertificeringen. Det er et vigtigt skridt i den videre udvikling af kvarteret. Vi bygger et solidt og bæredygtigt bykvarter til glæde for københavnerne mange år ud i fremtiden, og vi ser frem til også at skabe bæredygtige kontordomiciler og flerbrugerhuse i vores kommende erhvervsområde, Bella Business,” udtaler Søren Raae Teisen, der er udviklingsdirektør i Solstra Development.

 

Det er planen, at Bellakvarter skal endeligt DGNB-certificeres, når kvarteret står færdigt. Her forventer man også at kunne opnå en DGNB Guld-certificering.

 

Yderligere oplysninger: Søren Raae Teisen, udviklingsdirektør i Solstra Development, tlf. 27 74 41 05, e-mail soren.teisen@solstradevelopment.com.

 

 

 

Yderligere om certificeringen

 

Fokus på både miljømæssig, teknisk og social bæredygtighed

 

Miljømæssig bæredygtighed

Bellakvarter udmærker sig blandt andet ved sine mange grønne byrum, stisystemer og beplantning, som skaber rekreative forhold i bydelen og medvirker til at give ren luft . Bystrukturen er skabt med lave boliger mod syd og højere erhvervsbygninger mod nord, hvilket skaber optimale solforhold i alle bygninger. Det reducerer energiforbruget i bygningerne og skaber særligt gode indeklimaforhold. Dertil har kvarteret forskudte gadeforløb og tilbagetrukne facader, som er med til at reducere vindstrømningen i kvarteret og give læfyldte uderum til glæde for både beboere og erhvervsfolk i området.

 

Samtidig ligger kvarteret tæt på eksisterende infrastruktur og energikilder, hvilket reducerer energitilførslen til kvarteret, ligesom kvarteret har sin egen vindmølle ved Avedøre Holme, som supplerer kvarterets energiforsyning. Det begrænser byområdets CO2 aftryk og giver kvarteret en særlig grøn profil.

 

Teknisk bæredygtighed

Dertil har kvarteret en særlig teknisk bæredygtighed qua sine innovative, teknologiske løsninger. Bygningerne er bygget i vedligeholdelsesvenlige materialer, som giver dem en lang levetid. Samtidig er kvarteret skybrudssikret og giver en oplevelsesrig håndtering af regnvand gennem områdets søer, kanaler og gaderum, både ved hverdagsregn og skybrud. Derudover er der installeret et centralt skraldesug, som løber under jorden. På den måde reduceres hygiejne- og lugtgener fra skrald samt tung trafik i kvarteret minimeres, hvilket er med til at skabe et sundt, æstetisk og beboervenligt udemiljø for alle.

 

Social bæredygtighed

Endelig blander Bellakvarter handel og erhverv med rækkehuse, ejer-, leje- og almene boliger, hotel og konferencefaciliteter, hvilket skaber en mangfoldig bydel med en varieret beboersammensætning, som er med til at skabe social bæredygtighed. I dagtimerne summer kvarteret af forretningsfolk, cafébesøgende og lokale erhvervsdrivende, mens der tændes lys i byhuse og lejligheder om aftenen. I weekenden befolkes kvarterets legepladser og parker af legende børn og lokale familier sammen med internationale hotelgæster og messebesøgende i Bella Center Copenhagen.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder