Bellakvarter skaber livlige rammer for erhvervslivet

 

Med et stigende ønske fra erhvervslivet om at være, hvor der er liv og aktivitet frem for i øde industrikvarterer, var det oplagt for arkitekterne bag Bellakvarter at binde erhverv og boliger sammen med butikker, caféer, bypladser og lommeparker i et spritnyt bykvarter.

 

Bella Center Copenhagen, AC Hotel Bella Sky og de omkransende boulevarder var fixpunkterne på tegnebrættet, da arkitekterne skulle slå stregerne til det Bellakvarter, som i disse år gror op af jorden i Ørestad. Og som navnet på den nye bydel antyder, blev det en præmis, som kun kom til at bidrage positivt til områdets særpræg.

 

”Vores tanke fra start var, at netop Bella Centeret og hotellet var ideelle drivere i forhold til vores ønske om at skabe noget, som minder om et brokvarter, med alt hvad dertil hører af pulserende byliv. For kombinationen af nogen, der arbejder her, nogen der bor her, og nogen, der kommer på besøg var utrolig spændende og rummede en masse muligheder,” fortæller Thomas Scheel, arkitekt og partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

 

Bella Center Copenhagens nye kongreshal, som forventes færdig i foråret 2021.

 

Diversitet skaber liv i gaderne

Tankerne og mulighederne er nu alle nedfældet i den masterplan, der ligger til grund for Bellakvarter, og som Vilhelm Lauritzen Arkitekter har udarbejdet sammen med tegnestuen COBE. I planen ligger Bella Center Copenhagen og AC Hotel Bella Sky centralt placeret, med det øvrige erhvervsbyggeri tæt på beboelseskvartererne rundt om. Og hæver man sig op i fugleperspektiv er det tydeligt at se, hvordan det hele bindes sammen af en indre logistik i området, hvor et forløb af stier og pladser knytter Bella Center Copenhagen fint sammen med det øvrige byggeri og får rum til gæster, beboere og erhvervsliv til at gå op i en højere enhed.

 

”Hvor andre bydele godt kan ligge lidt øde hen om dagen, får vi med Bella Centers placering i området en kritisk masse af mennesker, som garanterer liv i gaderne alle dagens timer – til glæde både for de, der arbejder og de, der bor i området. For i tillæg til almindelig beboelse og erhverv danner et stort konferencecenter og hotel grundlag for etablering af bl.a. flere restauranter, cafeer og butikker og dermed mere byliv,” siger David Boss Jessen, arkitekt og projektleder i COBE.

 

Multifunktionelle pladser giver plads til alle

For arkitekterne har det været vigtigt at indrette området, så det tilgodeser de forskellige grupper af mennesker, som har deres gang i Bellakvarter. Det vil sige beboerne, virksomhedernes ansatte og alle konferencegæsterne. Derfor ser man her pladser og torve indrettet som multifunktionelle rum, der kan bruges på forskellige måder. Fx kan et byrumsmøbel både bruges som legeelement for barnet og som siddeplads for kontormanden, når han spiser sin frokost eller drikker en kaffe.

 

Synergi med Bella Center Copenhagen skaber erhvervsgevinst

Et andet ønske hos arkitekterne har været at skabe rammerne for gode relationer mellem kvarterets erhvervsbyggeri og det eksisterende Bella Center og hotel.

 

”Vi har gjort plads til, at virksomhederne kan bygge tæt på Bella Center. For den åbenlyse mulighed er jo, at de kan udnytte centrets mange større auditorier og møderum. Heri ligger en god synergi for alle parter. Og for virksomhederne betyder det samtidig, at de ikke behøver at afsætte plads i deres eget byggeri til større arrangementer, hvorved der også er både en økonomisk og en bæredygtig gevinst at hente,” påpeger David Boss Jessen.

 

Virksomheder kan blandt andet holde stormøder, konferencer og produktpræsentationer i Bella Centers store mødelokaler og auditorier og ad den vej hente både en økonomisk og bæredygtig gevinst.

 

Kantiner kan omdannes til restauranter om aftenen

Og den gode synergi er også tænkt ind i forhold til beboerne. Her er tanken, at både Bella Center Copenhagen og det øvrige erhvervsbyggeri integrerer sig med bydelen ved at åbne deres facader op mod pladserne og lade butikker og caféer rykke ind på gadeplan.

 

”Man kan også forestille sig, at virksomhederne lægger deres kantiner her, så de kan omdannes til restauranter om aftenen. På den måde får vi strakt livet på pladserne ud i længere tid med konferencegæster og kontorfolk, der færdes her om dagen og beboerne om aftenen,” påpeger Thomas Scheel og fortæller, at arkitekterne samtidig har givet forslag til indretning af erhvervsbygningernes arealer ud til gaden, som også lægger op til brug både dag og aften. Fx med små grønne arealer og bænke.

 

En oplagt mulighed er, at man som virksomheder lægger kantinen i stueetagen, så den kan omdannes til restaurant om aftenen fortæller Thomas Scheel, der er arkitekt og partner i VLA.

 

Her fås både byliv og bæredygtighed

Hele denne måde at blande konferencecenter, hotel, boligbyggeri og arbejdspladser på – med alle de synergier det rummer – ser arkitekterne også som et stort plus for det erhvervsliv, som de i stigende grad oplever søge væk fra øde industrikvarterer for i stedet at slå sig ned i områder med mere byliv.

 

”I dag vil mange både små og store virksomheder gerne ligge, hvor der er mere aktivitet, fordi det forretningsmæssigt giver nogle andre muligheder, og samtidig gør det nemmere at tiltrække gode medarbejdere,” påpeger David Boss Jessen.

 

På samme måde oplever begge arkitekter et stigende ønske fra erhvervslivet generelt om at leve mere bæredygtigt. Og med det grønne stempel som Bellakvarter – som det første i landet – har fået med en DGNB Guld-midtvejscertificering, er vejen også her banet for de virksomheder, der ønsker at gå i denne retning, mener de to arkitekter.

 

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder