DGNB-certificeringen af Bellakvarter gavner også erhvervslejere

Med en DGNB midtvejscertificering i guld har Bellakvarter fået en af de bedste varedeklarationer, man kan få, når det gælder bæredygtighed. Virksomheder, der slår sig ned her, har en robust base for en grøn fremtid mange år frem, og vil kunne høste stor gavn af de vellykkede bestræbelser på at skabe det gode liv i bydelen, lyder det fra eksperter.

 

At kunne kalde et helt bykvarter bæredygtighedscertificeret sker kun sjældent. Men det kan de i det nye københavnerkvarter Bellakvarter, der nu sort på hvidt kan dokumentere kvaliteterne, allerede inden byggeriet er færdigt. Som det første i Danmark har kvarteret således modtaget en fornem anerkendelse i form af en DGNB-guld midtvejscertificering. Og for virksomheder, der flytter hertil, betyder det, at de kan tegne deres grønne profil helt skarpt.

”Det er tydeligt, at Bellakvarter har taget teten i forhold til at gøre byer mere bæredygtige. Den nye certificering garanterer både virksomheder og andre, som ønsker at slå sig ned i området, at der her er tænkt grundigt over at gøre det værd at opholde sig i,” siger Signe Skovmand, ingeniør og DGNB-projektleder i Sweco Danmark.

 

Alt er tænkt ind i en helhed

DGNB er en international standard for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Og en midtvejscertificering herfra opnås, når man har realiseret 25 pct. af masterplanen bag opførelsen af bydelen. At den for Bellakvarter blev af ædelt metal betyder, at området lever op til særdeles strenge krav i relation til både miljø, økonomi og sociale forhold. For lige som dørpaneler af genbrugstræ ikke er nok til at kalde en bygning bæredygtig, gælder det også i et helt byområde, at der er rigtig mange forhold, der skal tages hensyn til og gå op i en højere enhed.

 

Visualisering af stueetagen i et erhvervsdomicil, hvor bæredygtighed er inkorporeret på flere niveauer.

 

”DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at vi ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er. Og det er her Bellakvarter udmærker sig ved at have tænkt stort set alt ind i en helhed. På flere områder har man endda hævet barren over, hvad love og regler kræver. Så der er masser af gode tiltag at drage nytte af for virksomheder, der ønsker at slå sig ned her,” siger Mette Qvist, direktør for DGNB, Green Building Council Denmark.

Hun understreger, at det hører med til vurderingen forud for en certificering, hvordan de fysiske rammer er, og om hele processen fra starten er foregået på en måde, som har involveret alle interessenter.

 

Gode bæredygtige eksempler

Med adresse i Bellakvarters erhvervsområde bliver man således ikke bare en del af et eksisterende internationalt miljø, men altså også af et miljø, hvor bæredygtighed er i fokus. At bygherrerne allerede fra starten skarpt forfulgte det bæredygtige spor, kan ifølge Signe Skovmand ses og mærkes på flere måder. Hun fremhæver storskraldsrummet og byttecentralen, som sikrer direkte genbrug mellem beboerne, kildesortering i mange fraktioner, som håndteres gennem centralsug under jorden, og håndteringen af vand fra både små regnskyl og større skybrud, som ledes væk via små søer og kanaler i området. Begge dele er udført på en måde, så det samtidig gavner det sociale og rekreative miljø. Det gælder også for infrastrukturen, hvor parkering er tænkt ind i parkeringshuse, hvilket giver mere plads til ophold og byrum. Dertil kommer et etableret cykelnetværk mod Københavns centrum og en metro rundt om hjørnet.

 

Visualisering af et af de kommende erhvervsbyggerier med Amager Fælled i baggrunden.

 

”Det er ret unikt, at man er lykkedes så godt med at tænke på tværs af nødvendige funktioner og det rekreative. Man er ikke gået efter ensidige kvaliteter, men efter mange på en gang. Hele vejen rundt ser vi de gode synergier, lige som det er tydeligt, at ambitionerne generelt har været meget høje. For eksempel går man på energiområdet videre end bygningsreglementet ved at have etableret lavenergi overalt, foruden at have opsat sin egen vindmølle, som forsyner området med vedvarende energi,” siger hun.

 

Her får virksomheder en grøn profil

Ud over at få gavn af den fantastiske infrastruktur og den vilde natur rundt om den nye bydel er der mange andre tiltag, som sikrer Bellakvarter en høj bæredygtig kvalitet, såsom et godt indeklima i bygningerne og smuk arkitektur. Og med til at gøre området attraktivt er også den mangfoldighed, som blandingen af erhverv, boliger, butiksliv og grønne oaser giver.

”Der er ingen tvivl om, at den nye københavnske bydel her er oplagt for virksomheder, der ønsker at forfølge en grøn profil. Her er de sikret et godt nærmiljø i meget lang tid. For de løsninger, der er valgt, er ikke kun levedygtige i dag, men også i morgen og om 50 år. Og alt hvad man har gjort ser ud til at bygge på ønsket om at skabe det gode liv for både beboerne og medarbejderne i virksomhederne,” siger Signe Skovmand.

 

Ambitionen med Bellakvarter er, at de kommende erhvervsbyggerier ligeledes bliver opført med en DGNB-guld certificering, der vil gavne erhvervslejerne både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Og på samme måde går man efter at sikre en endelig guldcertificering af bydelen, når den står helt færdig.

 

Læs mere om Bellakvarters erhvervsområde

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder