Kom med rundt i Bellakvarters mange kommende parker og byrum

Vidste du, at Bellakvarter bliver en særdeles grøn bydel fuld af grønne pladser, lommeparker og alléer? På gåben og cykel kan man bevæge sig gennem kvarteret i et grønt flow forbi sø og kanal, over et aktivitetstag, gennem parker og alléer til urbane byrum med café- og handelsliv. Her får du et overblik over Bellakvarters mange kommende parker og byrum.

 

Metropladsen

Når du ankommer til Bellakvarter med metroen, mødes du som det første af Metropladsen, der markerer indgangen til Bellakvarter. Her passerer rejsende Ørestads Boulevard og mødes af en åben plads med flisebelægning, træer og bænke til ophold samt en variation af butikker og forretninger.

 

Metropladsen set fra Bella Center Metro st. i sydvestlig retning.

 

Udstillingspladsen

Går du mod syd, støder du ind i Udstillingspladsen, som er et centralt element i mødet mellem Bella Center og det nye bykvarter. Her kan Bella Centers facader åbnes op, så der skabes synergi mellem livet inde i centeret og livet i gadeplan, ligesom der er mulighed for at etablere café- og handelsliv i stueetagerne på de omkringliggende boligblokke.

 

Udstillingspladsen set fra nord ned ad Emma Gads Vej.

 

Aktivitetstaget

Fortsætter du mod syd, mødes du af et syv meter højt aktivitetstag. Arkitekterne bag det nye aktivitetstag lægger op til en variation af faciliteter, som er med til at fremme fælleskabet i kvarteret her iblandt fodbold- og basketbaner, gynger, klatrestativer, pull up-barer og en rutchebane. Samtidig etableres der grønne opholdsrum, hvor man kan dyrke yoga, sidde i solen og læse en bog eller bare snakke sammen.

 

Visualisering af boldbanerne på det kommmende aktivitetstag.

 

Sydhaven

I forlængelse af aktivitetstaget etableres Sydhaven, som er en grøn park med græsarealer, træer, blomster og buske. Samtidig etableres der bænke og en trappe til aktivitetstaget. De to grønne opholdsrum skaber tilsammen en grøn kile på tværs af kvarteret langs Nadine Gordimers Vej.

 

 

Bella Sø

Fortsætter du mod nord gennem Bellarækkernes blomstrende allé, møder du Bella sø, der sammen med kanalen og flere vandreservoirs i kvarteret fungerer som rekreative områder såvel som vandafledning ved skybrud. Her kan man nyde vandet i bydelen, fiske med fiskenet, se på ænder og finde en variation af vandplanter. Langs søens bred er der anlagt et trædæk i forskellige højder, hvor man kan finde sig en solplads eller nyde skyggen under den store hængepil.

 

Alléen langs kanalen ved Bellarækkerne set fra nord og søen foran Bellarækkerne med soldæk.

 

Nordvestpladsen

Går du videre mod nord, mødes du af Nordvestpladsen, som bliver den nye indgang til Bella Center mod vest efter etableringen af en ny, stor kongreshal til centeret. Pladsen bliver centrum for gæster til og fra Bella Center og etableres som en åben plads med flisebelægning, træer, mindre græsarealer, et vandelement og bænke. Samtidig fungerer pladsen som et urbant rum for udstillinger og events.

 

Nordvestpladsen med foran den nye indgang til Bella Center set fra Martha Christensen Vej.

 

Bella Have

I den nordlige del af Bellakvarter etableres Bella Have i området mellem Bella Business og Karrékvarteret. Parken er delt i to. Mod nord etableres en urban plads med vand, bænke og træer. Erhvervsejendommenes stueetager åbner op mod pladsen, og der er mulighed for etablering af en kaffebar.

 

Den nordlige del af Bella Have med et stort bed, hvis kanter kan bruges som opholdselement.

 

Mod syd skabes et markant, grønt parkrum med græs, stauder og bede. Samtidig etableres der en legeplads til kvarterets børn med tilhørende bænke og stisystemer til leg og ophold.

 

Den sydlige del af Bella Have med legeelementer og grønne friarealer.

 

Nordøstpladsen

Fra Bella Have kan man se direkte til Nordøstpladsen, der bliver Bella Centers østlige indgang. Pladsen er det første møde med Bella Center, når man kommer fra metroen. Rummet inddeles i  tre mindre zoner. Vest for indgangen står højstammede træer på et enkelt underlag, som giver plads udstillinger, foran indgangen er en åben flade, der kan håndtere store menneskemængder og taxaer, der afleverer og henter folk, mens der øst for indgangen etableres et større vandelement.

 

Pladsen ligger ud til Martha Christensens Vej, som danner en grøn allé gennem kvarteret og hvorfra du kan gå tilbage til Metropladsen. Beplantningen langs alléen er med til at optage CO2 og forbedre luftkvaliteten, sikre høj biodiversitet og forsinke regnvand ved skybrud. Træerne er også med til at skabe skygge for stueetagerne i sommermånederne og nedsætte energibehovet til køling i bygningerne.

 

Alléen langs Martha Christensens Vej set fra øst mod vest.

 

Kvarterspladser

Foruden de mange grønne pladser og byrum etableres der lokale kvarterspladser mellem boligerne med plads til mindre aktiviteter og leg. Samtidig indrettes gaderummene som shared spaces, hvormed de får mere karakter af byrum end af trafikrum.

 

Kvartersplads ved Bellarækkerne med plads til mindre aktiviteter, ophold og leg.

 

De mange grønne parker og byrum anlægges i takt med byggeriet af Bellakvarter. Bella Sø blev anlagt i sin nuværende form i 2015. Byggeriet af aktivitetstaget påbegyndes i april 2019. De øvrige parker og byrum er endnu ikke anlagt.

 

Følg med i udviklingen af Bellakvarter ved at tilmelde dig Bellakvarters nyhedsbrev eller følg Bellakvarter på Facebook.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder