Kom med en tur rundt i Bellakvarters erhvervsområde

 

Hvordan bliver det at have kontor i Bellakvarter? Det kan du få en forsmag på her, hvor vi tager dig en tur igennem det kommende erhvervsområde, Bella Business. Her får du en forsmag på, hvordan erhvervsområdet vil udfolde sig for de tusindvis af medarbejdere, der vil få deres daglige gang her.

 

Starten går på Metropladsen

Fra metroen lander du på selve Metropladsen, som markerer indgangen til Bellakvarter og er et knudepunkt for al gående og kørende trafik til og fra kvarteret. Turen fra metroen og ind til kontorerne er et stort aktiv for de tusindvis af medarbejdere, som hver dag får deres gang her. Her møder du butikker og små hyggelige siddeelementer. Bellakvarters gaderum er etableret som shared spaces, der har mere karakter af byrum end af trafikrum.

 

Visualisering af Metropladsen og ankomsten til Bellakvarter.

 

Udstillingspladsen – med gågade og caféliv

Ved indgangen til Bellakvarter finder du også Udstillingspladsen, som bliver centrum for kvarterets byliv med gågaden Michael Strunges Vej. Her kommer der en koncentration af supermarkeder, butikker, spisesteder, takeaways og caféer sammen med bydelens kultur- og beboerhus. Samtidig åbnes Bella Centers facader op, så der skabes synergi mellem gadelivet og livet inde i centret.

 

Få café eller butik i Bellakvarter

 

Visualisering af Udstillingspladsen.

 

Nordøstpladsen – plads til udstillinger

Fra Udstillingspladsen går vejen videre til Nordøstpladsen. Her kommer en af indgangene til Bella Center, og området er kendetegnet ved sine hyggelige træer og bænke samt en større plads, som skaber rum til udstillinger. Foran indgangen kommer der en åben flade, der kan håndtere store menneskemængder og taxaer, der afleverer og henter folk. Og øst for indgangen etableres et vandelement.

 

Visualisering af erhvervshovedgaden Martha Christensens Vej.

 

Bella Have – en park til ophold og leg

Går man videre mod nord, møder du parken Bella Have, som ligger midt mellem erhvervsejendommene og boligkarréerne. Den deler sig i to, hvor der mod nord kommer en urban plads med vand, bænke og træer. Mod syd etableres et markant, grønt parkrum med græs, stauder og bede, ligesom der også kommer en legeplads til kvarterets børn med bænke og stisystemer til leg og ophold. Rundt om Bella Have åbner erhvervsejendommenes stueetager op mod pladsen, og giver mulighed for etablering af kaffebarer eller lignende.

 

Få et specialdesignet kontorlejemål fra 1.400 m2 i Bellakvarter

 

Visualisering af Bella Have.

 

Ved Bella Have placeres også et af områdets fire store P-huse. Her kommer der en åben stueetage, hvor der er plads til et fitnesscenter, storskralderum eller lignende. I erhvervsområdet bliver det både muligt at parkere under kontorhusene og i P-husene, hvis der er behov for det. Det er samtidig her ved Bella Have, at et af kvarterets taxi drop off steder placeres, som sikrer en nem vej til det centrale Bella Center.

 

Nordvestpladsen – et urbant rum

På turen videre frem møder du lidt længere henne Nordvestpladsen, som er den nye indgang til Bella Center mod vest efter etableringen af centerets nye, store kongreshal Bella Arena. Pladsen er centrum for gæster til og fra centret og er en åben plads med flisebelægning, træer, mindre græsarealer, et vandelement og bænke. Samtidig fungerer den som et urbant rum for udstillinger og events.

 

 

Nordvestpladsen fotograferet under CIFF sommer 2021.

 

Sydhaven og aktivitetstaget

Går man videre gennem boligområdet  finder du et syv meter højt aktivitetstag, hvor man både kan dyrke sport, holde møder og slappe af. I forlængelse af aktivitetstaget ligger Sydhaven, som er en grøn park med græsarealer, træer, blomster og buske. Og mod vest ligger Bella sø, der sammen med kanalen og flere vandreservoirs i kvarteret fungerer som rekreative områder såvel som vandafledning ved skybrud.

 

Aftenbold på Aktivitetstaget Bella.

 

Walk & talk ruter viser vejen

Som noget særligt er der lavet forskellige gåruter gennem Bellakvarter og på Amager Fælled. Ruter, som er tilrettelagt, så de passer til walk & talk møder på henholdsvis 15, 30 og +45 minutter. Skal man bruge en halv time kan man tage turen rundt i Bellakvarter. Og skal man bruge mere tid kan turen også gå ud på Fælleden.

 

Få opført et skræddersyet virksomhedsdomicil fra 10.000 m2 i Bellakvarter

 

Stien ved Bellarækkerne er en af de mange walk-and-talk ruter, du kan tage igennem Bellakvarter.

 

Når Bellakvarter er fuldt udviklet vil bydelen være hjemsted for 6.000 beboere og lige så mange arbejdspladser. I dag er mange af beboerne på plads, mens erhvervsområdet er under hastig udvikling. Og selvom den endelige udbygning afventer, tydeliggør den eksisterende bydel allerede den gode synergi, der opstår mellem byrummene og de forskellige bebyggelser i området.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder