Nybyggeri kan være en genvej til at sikre sig mod nye epidemier

At skabe en virussikker virksomhed kan blive en måde at skille sig positivt ud på i fremtiden. Både i forhold til at kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere, men også i forhold til at sikre, at en eventuel virusepidemi går mindst muligt ud over virksomhedens produktion. I den nye Københavnerbydel Bellakvarter arbejder man lige nu med flere erhvervsbyggegrunde, hvor virussikring kan blive en del af signaturen for flere af de kommende virksomhedsdomiciler.

 

Det gælder om at gøre folk trygge

Lige nu hedder virus corona. Men I fremtiden hedder den formentlig noget andet. For skal vi tro lægevidenskaben, er virusudbrud noget vi skal lære at leve med. For erhvervslivet betyder det, at man i fremtiden bør tage sine smittedæmpende forholdsregler fx ved at tænke i nybyggeri, hvor man fra de første skitser kan inkorporere virussikrede faciliteter:

 

”Det gælder i høj grad om at gøre folk trygge. Og derudover handler det om at sikre, at en eventuel virusepidemi går mindst muligt ud over virksomhedens produktion. Det gør man nemmest ved at tænke godt indeklima, effektiv ventilation og smarte tekniske løsninger ind fra starten af et byggeri, frem for at skulle ændre på tingene efterfølgende. Når du bygger nyt, er meromkostningen ved at tænke i disse ting desuden meget lille,” lyder det fra Troels Blicher Danielsen, administrerende direktør i Tekniq Arbejdsgiverne.

 

 

Fremtidens restriktioner kan undgås

Ifølge ham betyder den aktuelle virusepidemi, at vi formentlig skal leve med de nuværende restriktioner i forskellige grader i 3-4 år endnu, ligesom nye epidemier og nye restriktioner kan opstå. Mange af de fremtidige restriktioner mener han dog, at man kan undgå, i hvert fald for en stor del, hvis virksomheder begynder at bygge ”rigtigt” og man samtidig sørger for at indrette allerede eksisterende erhvervsejendomme ”rigtigt”.

 

Og med ”rigtigtmener han med hensyntagen til at undgå spredning af virusbåren smitte. Noget, som skal tænkes ind både i forhold til indretning af arbejdspladsen, tilrettelæggelsen af arbejdet samt adfærd og hygiejne, siger han og spår en nær fremtid, hvor nye kontordomiciler og andre bygninger er totalt håndfri og softwarestyret og kan fjernbetjenes på alle ledder og kanter.

 

 

I Bellakvarter arbejdes der med den mest ambitiøse indeklimacertificering

Helt grundlæggende handler det for Troels Blicher Danielsen om, at der skabes gode indeklimaforhold, hvor medarbejdere og kunder har lyst til at være, også selvom der er smittespredning i samfundet.

Sådan er grundtanken også i Bellakvarter hvor man af samme grund arbejder med certificeringsordninger som bl.a. DGNB Platin, der stiller store krav til bæredygtighed bredt, og DGNB Hjerte, der har særligt fokus på indeklima. DGNB Hjerte er således den mest ambitiøse certificering, når det kommer til et godt indeklima, og går skridtet videre end for eksempel bygningsreglementet og det amerikanske WELL.

Certificeringen består af kriterier samlet i 5 ‘hjertekamre’, som understøtter smittedæmpende tiltag:

 

1. Luftkvalitet, herunder afgasning fra materialer.

2. Termisk indeklima, herunder temperatur og træk.

3. Akustik, herunder efterklangstider og lydisolering.

4. Visuelt indeklima, herunder kvaliteten af dagslys og kunstlys.

5. Arkitektonisk kvalitet, herunder udsyn og uderum.

 

 

Løsningerne er ikke raketvidenskab

Troels Blicher Danielsen mener, det er forholdsvist nemt og billigt at tænke smittedæmpende foranstaltninger ind fra starten af et byggeri, fordi løsningerne ikke er raketvidenskab, men langt hen ad vejen baserer sig på teknologier, der allerede er på markedet. Det gælder blandt andet:

 

  • Håndfri betjening af vandhaner og afbrydere
  • Automatisk døråbning
  • Antalsregulering via automatisk persontælling
  • Feberscanning via kameraovervågning
  • Toiletter, som automatisk skyller ud
  • Automatisk tænd/sluk af lys
  • Nummerpladescanning ved ind- og udkørsel fra virksomheden.

 

Ny forskning i indeklimaløsninger

Ifølge Troels Blicher Danielsen er det helt essentielt for smittedæmpningen med så god en ventilation i en bygning som muligt. Og meget er faktisk muligt i dag, understreger han. Både i eksisterende bygninger, men i særdeleshed når man bygger nyt. Det samme mener Alireza Afshari, professor på Institut for Byggeri, By og Miljø (AAU-BUILD), Aalborg Universitet, som nævner løsninger såsom luftfordeling, personlig ventilation og air-direction:

”Det er områder, vi forsker rigtig meget i, da de ikke bare giver bedre ventilation, men også gør bygningerne og driften af disse mere bæredygtig,” fortæller han.

 

Alle løsningerne handler dybest set om at reducere koncentrationen af virus og partikler omkring en person og forkorte tiden man udsættes for disse. I Afsharis forskergruppe arbejdes der derfor lige nu på bl.a. at skabe løsninger, der gør det muligt at udvikle nye ventilationsprincipper på en måde, så to personer, der sidder ved siden af hinanden, helt undgår at blande luft, hvilket mindsker risikoen for virussmitte.

 

 

Skab et virussikret kontordomicil i Bellakvarter

Selvom forskere siden Covid-19-udbruddet sidste år har publiceret tusindvis af forskningsartikler om virus og bygninger, er den nye evidens endnu ikke vurderet samlet og inkorporeret i regler og love. Men ifølge arbejdsmiljøreglerne er det arbejdsgiverens ansvar at minimere smittespredning. Og uanset hvordan man ønsker at gøre dette, ligger mulighederne lige for bl.a. i Bellakvarter, hvor smittedæmpende foranstaltninger kan indarbejdes fra starten af et byggeri, og virksomhederne selv kan være med til at indrette og designe deres nye kontordomicil.

 

Erhvervsmuligheder i Bellakvarter

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder