Planer om to nye daginstitutioner i Bellakvarter

Udviklingen af Bellakvarter er godt undervejs. Rækkehuskvarteret er færdigudbygget, og de første 175 boliger er allerede afleveret, mens karrékvarteret er under opførelse. Den videre udvikling af kvarteret – herunder særligt den nordlige del, som kommer til at rumme et nyt erhvervsområde – er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Solstra Development og Københavns Kommune.

 

 

Startredegørelsen, som sætter rammerne for den fremadrettede lokalplan for Bellakvarter lægger op til to nye daginstitutioner i kvarteret. Daginstitutionerne kommer til at varetage pasningsbehovet for kvarterets 6.000 nye beboere og bliver en integreret del af kvarteret.

Ambitionen er at skabe et levende bykvarter med alt hvad der hører sig til af boliger, butikker, børnehaver, caféer, bypladser og lommeparker. Det er endnu ikke fastlagt, hvor de kommende institutioner skal ligge. Det fastsættes i den nye lokalplan for området, som påregnes vedtaget i november 2018.

 

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder