Rejsegilde for Skyttehusene III og IV i Bellakvarter

Tirsdag den 6. juni var der rejsegilde for Skyttehusene III og IV, som er de sidste to ud af samlet set fire boligbebyggelser til FSB i Bellakvarter.

 

Næstformand for FSB, Dorthe Raltters, trådte på talerstolen og takkede for, at FSB kan være med til at opfylde målsætningen om at skabe en blandet by i Bellakvarter:

”Det er tredje gang, FSB holder rejsegilde i Bellakvarter, og det er der netop en grund til. Ikke nok med, at Bellakvarter indeholder både ejer- og lejeboliger, så ryster FSB også posten rigtig godt, fordi vi placerer vores almene boliger rundt omkring på området blandt de andre boformer. Vi placerer med andre ord ikke alle vores almene boliger ét sted i Bellakvarter. Det er helt tydeligt i dag, hvor vi er til rejsegilde i den anden ende af Bellakvarter end sidst.”

”Det er super vigtigt, at vi bygger en blandet by med plads til mange forskellige mennesker med mange forskellige indkomster, uddannelser og jobs. Og her har FSB har sin berettigelse. Vi bygger almene boliger til mennesker med helt almindelige indkomster. Vi er kort sagt ved at blande byen,” sagde næstformand i FSB, Dorthe Raltters, fra talerstolen.

 

 

Hun blev efterfulgt af arkitekt og partner i tegnestuen Vilhelm Lauritsen Arkitekter, Torsten Stephensen, som roste udviklingen i Ørestad og de nye FSB bebyggelser i Bellakvarter:

”Ørestad har udviklet sig til et integreret og rekreativt område, der byder byens borgere velkommen til en forunderlig og mangfoldig verden. Det er fantastisk, at man i dag kan tage sin cykel eller en løbetur fra Islands Brygge helt ud til Køge Bugt igennem den store anlagte grønne kile. Samtidig er Ørestad flettet sammen med det centrale København med en velfungerende metro og cykelstier, der giver mulighed for at udforske byen.”

 

 

I dag er Bellakvarter allerede præget af etageboliger og rækkehuse, der er centreret omkring bypladser, der understøtter det blomstrende lokalsamfund. Det har ikke været helt nemt at tegne Skyttehusene III og IV, og det er positivt ment. Det har krævet en meget tæt og intensiv dialog med både bygherre, entreprenør og Københavns Kommune, og dermed har vi sikret os, at vi har fået udformet de helt rigtige bebyggelser, der både respekterer og fornyer de unikke grønne omgivelser. Boligkarréerne bliver imødekommende bebyggelser, som ikke blot er til gavn for sine beboere, men bidrager aktivt til lokalsamfundet og dermed er til gavn for Københavns borgere generelt

 

 

“Når man bor i de her karréer, så kan man både benytte byens tilbud, men kan samtidig vælge roen og fordybelsen på altanen, i gårdhaven eller bare i de lyse lejligheder. Boligerne i de to bykarréer bliver et rart sted at bo med gode udsigts- og lysforhold, men bebyggelsen bliver også integreret som et smukt og forskønnende element i den bymæssige kontekst. Det har været centralt at bygge boliger, som henvender sig til et bredt publikum, yngre såvel som ældre generationer og naturligvis også børnefamilier. Det at tegne boliger er altid en stor udfordring og et stort ansvar for arkitekten. ”Hvordan kunne du godt selv tænke dig at bo?”, og ”hvad er det, der skaber en god ramme om ens hverdag?”. Det er spørgsmål, jeg altid stiller mig selv, når vi opstarter skitseringsprocessen på et projekt. Ud fra disse to grundlægende spørgsmål er de to boligkarréer tegnet med det koncept, vi nu begynder at se helheden af. Jeg føler personligt, at boligernes og husenes udtryk er meget lig med det, som jeg opfatter som den optimale fysiske ramme for ens hverdag.”

 

 

”Rejsegilde er håndværkernes fest og de arbejder, der pågår herude på byggepladsen er rigtig godt udført. Boligerne bliver rejst af erfarne, professionelle håndværkere, hvor arbejdet er præget af professionel stolthed. Det faktum kombineret med brugen af enkle og gedigne materialer resulterer i et byggeri af høj finish til glæde for de nye beboere, men også for øvrige byboere, som lægger vejen forbi Bellakvarter, både i dag og om 5, 10 og 50 år. Projektet er ambitiøst og forankret i sund fornuft og dertil langtidsholdbar arkitektur. Derfor et stort tillykke til entreprenør, håndværkere og bygherre, men først og fremmest et stort tillykke til de kommende beboere, som jeg virkelig håber vil trives i de nye boliger. Lad os råbe et trefoldigt hurra for de nye bebyggelser i Bellakvarter. Hurra, hurra, hurra!” afsluttede Torsten Stephensen.

 

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder