Sydhaven åbner til foråret

I starten af 2021 står det nye byrum Sydhaven i den sydlige del af Bellakvarter færdigt. Indretning bliver grøn og rekreativ og skal invitere områdets beboere, besøgende og erhvervsfolk til at tage en pause fra det mere hektiske byliv på de omkringliggende gader. Byrummet bliver desuden en vigtig del af en samlet strategi for skybrudssikring af Bellakvarter.

 

Sydhaven bliver anlagt på den tomme grund, der ligger imellem Bella Center Copenhagen, P-hus 2 og Nadine Gordimers Vej, hvor blandt andre boligkarréerne Nadinehus og Emmahus er opført. Sydhaven bliver også forbundet til Aktivitetstaget Bella, som har en bagtrappe, der fører direkte ned til det kommende byrum. Området vil indgå som et led i den grønne ring med træer omkring Bella Center og skal formidle overgangen mellem bolig og erhverv.

 

Inviterer til ophold og fysiske aktiviteter

Overordnet kommer haven til at bestå af tre arealer: en kørefast belægning i kanten langs P-hus 2 og Bella Center, et grønt og frodigt parkareal og en centralt beliggende sø. Arealet med den kørefaste belægning laves, så den kan bruges til forskellige former for fysiske aktiviteter såsom rulleskøjteløb, skating og løb i et sammenhængende forløb med forbindelse til aktivitetstaget.

 

Sydhaven rekreativt område Bellakvarter Ørestad

Visualisering af hvordan den kommende Sydhave kommer til at se ud udarbejdet af Cobe og Rambøll.

 

På det resterende areal vil der blive etableret en grøn og frodig park med stor plantediversitet og fokus på at skabe attraktive opholdsmuligheder til længere og kortere brug. Som et centralt element i parken placeres søen med vandplanter og sten i vandkanten. Terrænet rundt om søen vil variere, så den ene side bliver mere stejl og den anden side fladere. På den stejle side etableres et trædæk og en siddetrappe, og på tværs af søen etableres en træbro med en siddeplint langs den ene kant. Ud mod søen kommer også to bord-/bænkesæt med grillriste.

 

Bella Byhave flytter med

I den ene ende af Sydhaven skabes et grusareal, hvor Bellakvarters eksisterende byhave Bella Byhave flytter hen. Byhaven vil bestå af plantekasser og et redskabsskur med vandforsyning, der placeres langs logistikcentret så tæt på byhaven som muligt. Det grønne havefællesskab har siden etableringen i sommeren 2016 været placeret i Nordgården i Bellakvarter, men nu får Bella Byhave en fast plads i Sydhaven med rolige og rummelige forhold til at spire grøntsager.

 

Vigtig del af skybrudssikringen af Bellakvarter

Udover at fungere som et rekreativt byrum indgår Sydhaven som et vigtigt element i den samlede strategi for lokal afledning af regnvand i Bellakvarter. Parkens terræn vil blive udformet som en stor skål, hvor der i bunden etableres et regnvandsbassin med permanent vandspejl. Bassinet vil have skiftende vandstand og parkens skålform vil blive brugt til midlertidig opstøvning og forsinkelse af regnvand i situationer, hvor det regner kraftigt.

 

Bella Sø ved Bellarækkerne.

 

Bellakvarter har allerede etableret flere regnvandsbassiner, som samtidig bruges som rekreative områder. Her kan nævnes Bella Sø og kanalen langs Bellarækkerne, mens boligernes grønne tage forsinker regnvandet, så det kan fordampe og holdes væk fra bygninger og veje, hvor det kan gøre skade.

Læs mere om de bæredygtige løsninger i Bellakvarter

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder