”Vi genanvender 95% af nedrivningsmaterialerne fra den gamle hal”

Efter 45 år er Bella Centers gamle udstillingshal blevet erstattet af en ny og større kongreshal, som sikrer, at København kan spille mod de helt store i den globale konkurrence om de attraktive videnskongresser. Derfor er den gamle hal fra 1976 ved at blive revet ned for at gøre plads til nye boliger i kvarteret.

 

Bæredygtig nedrivningsstrategi

Som et led i Bellakvarters bæredygtige strategi har det været vigtigt at genbruge så mange af de oprindelige materialer som muligt. Solstra Development, der står bag byudviklingen af Bellakvarter, har derfor indgået samarbejde med nedrivningsfirmaet Søndergaard A/S, der specialiserer sig i genanvendelse af nedrivningsmaterialer:

 

”Vi genanvender 95% af nedrivningsmaterialerne fra den gamle hal. Vores ambition er altid at få ressourcerne så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Det gælder for eksempel tagkonstruktionens gamle åse, som vi har videreformidlet til Næste Skur, der er en upcycling design- og byggevirksomhed, der genanvender åsene i konstruktionen af nye skure,” fortæller Kasper Sørensen, der er produktionschef i Søndergaard A/S.

 

 

Upcycling af byggematerialer

En anden ting, som også får nyt liv er hallens træbrædder og lægter, der ligeledes genanvendes som upcycling byggematerialer. Derudover er hallens gamle receptionsinventar, scener og billetluger også videredistribueret 1:1 sammen med en masse fine lamper, borde, stole, vinduer, apteringer og store dele af klimaskærmen. Endvidere screenede rådgivningsvirksomhederne Transition og Lindager UP hallen inden nedrivning, hvor de lokaliserede over 1.000 loftplader og riste på gangbroer, som de kunne genanvende til nyt byggeri.

 

Eksempel på et Næste Skur, som er bygget af genbrugsmaterialer. Foto: naeste.dk

 

Cirkulær økonomi

Alt det som ikke kan genanvendes direkte nedbrydes og genanvendes til nyt materiale, hvilket skaber en cirkulær økonomi, som efterlader et minimalt CO2 aftryk.

 

I nedrivningen af den gamle hal nedbrydes den gamle beton blandt andet og støbes til ny beton eller bruges som bærelag i veje, den gamle isolering flås og genanvendes til ny isolering, gips udsorteres i pap og kalk, som genanvendes hver for sig ligesom jern og metaller udsorteres og smeltes om. Derudover køres affaldstræ og andet brandbart affaldsmateriale, som ikke kan genanvendes andre steder, på forbrændingen, hvor det bliver brændt og bruges til energi. På den måde genanvendes stort set al nedrivningsmaterialet og udvindelsen af nye jomfruelige byggematerialer nedsættes.

 

”Ved at vælge bæredygtig nedrivning bidrager man som virksomhed til at spare på jordens ressourcer og det kan måles direkte i en reduktion på virksomhedens CO2-bundlinje,” fortæller Kasper Sørensen.

 

Her ses materialesorteringen ved nedrivningen af den gamle udstillingsgal. Der sorteres blandt andet, isolering, træ, ledninger, gibs, jern og metal.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder