Rejsegilde for Bellakvarters første parkeringshus

Fredag den 1. december var der rejsegilde for Bellakvarters første parkeringshus, P-91. Parkeringshuset etableres i den østlige del af Bellakvarter med udgang mod Øresunds Boulevard og får en kapacitet på 445 biler.

 

Rejsegildet for P-91 markerede både etableringen af det første parkeringshus, men også grundlaget for hele etableringen af Bellakvarter, nemlig at samle Bella Center Copenhagens parkeringspladser i parkeringshuse og gøre plads til en helt ny bydel.

 

Det nye parkeringshus fejres af bygherre, arkitekter, entreprenør, ingenører og håndværkere.

 

Samlet parkeringskapacitet

Bellakvarter etablerer i alt 2.300 parkeringspladser til Bella Center, som svarer til det, centeret har brug for på de travleste dage. Herudover etableres én parkeringsplads per 200 m2 nyt byggeri, hvormed der i alt etableres 3.800 parkeringspladser i Bellakvarter.

 

Byggechef Chris Ammitzfeldt fra Solstra Development hilser på byggeleder Thomas Nygaard Mortensen fra entreprenør CG Jensen.

 

Centralsugsanlæg for hele Bellakvarter

Det nye parkeringshus kommer også til at rumme et stort centralsugsanlæg, som kommer til at suge affald fra Bellakvarters boligfelter. Affaldet sorteres i fem affaldsfraktioner: Papir, pap, plast, restaffald samt bioaffald – og suges fra indkaststanderne i gårdrummende til parkeringshuset, hvor det bliver det opbevaret i lukkede containere og afhentet til tømning.

 

Herudover kommer parkeringshuset i stueetagen til at rumme en række interaktive og udadvendte funktioner til fællesaktiviteter for ebboerne. Læs mere her.

 

Produktionsdirektør Ole Sten Pedersen fra Solstra Development holder takketale for arkitekter, entreprenør, ingeniører og håndværkere.

 

Tak til

Under rejsegildet takkede Bellakvarter entreprenøren CG Jensen, de involverede rådgivere – DISSING + WEITLING, ISC og DBI – samt Københavns Kommune for et godt samarbejde og ikke mindst håndværkerne for veludført arbejde.

Efterfølgende blev der traditionen tro budt på grillpølser og sodavand og lidt til den søde tand.

 

Traditionen tro blev der budt på grillpølser og sodavand til alle fremmødte.

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder