Stærkt fællesskab blandt virksomheder i Bellakvarter og Ørestad

 

Med Ørestad som en efterhånden velvoksen bydel, er mulighederne for at skabe forretning i samarbejde med hinanden et stort plus for virksomheder i bydelen. Og her gør faglige netværk gennem Ørestad Inovasion City Copenhagen det nemt at møde og inspirere hinanden, hvilket er et stort aktiv – blandt andet for de kommende virksomheder i Bellakvarter.

 

Ørestad skaber de bedste forudsætninger for at skabe nyudvikling og innovation

Startups, private og offentlige virksomheder, universiteter og kulturinstitutioner flytter i stadig stigende grad til Ørestad. For sammen med en klar bæredygtig profil og en placering midt mellem city og lufthavn har bydelen alle forudsætninger for at skabe nyudvikling og innovation. Sådan ser det ud fra netværket Ørestad Innovation City Copenhagen, ØICC, som netop er opstået med øje for det potentiale, området rummer for at skabe synergier aktørerne imellem. Derfor bliver alle nytilflyttede virksomheder i Ørestad budt varmt velkommen af ØICC. Og det gælder også dem, der rykker ind i Bellakvarter.

 

”Den store fordel ved at etablere sig i Ørestad er, at du som ny virksomhed kan komme ind i et stærkt erhvervsfællesskab fra start og ikke behøver at løbe noget op selv. Hvis man gerne vil starte et projekt op og ikke helt ved, hvordan man kommer i kontakt fx med nogle af de studerende i området eller man ønsker at skabe forbindelse til en bestemt branche, så sørger vi for at sætte de rette parter ned omkring bordet. Og vi har godt fat i alle de store spillere i området,” siger Carolina Benjaminsen, direktør for ØICC t.o.m januar 2021.

 

Carolina Benjaminsen, direktør for innovationsnetværket Ørestad Innovation City Copenhagen, ØICC t.o.m januar 2021.

 

Faglige netværk optimerer innovationen i området

Netværket inspirerer i dag både store og små virksomheder til at møde hinanden på tværs af faglige sektorer og dele viden, koordinere aktiviteter og skabe projekter sammen for i fællesskab at styrke den gode helhedsoplevelse af bydelen. Det sker i netværk, som i dag tæller fokusområderne ’Innovation & teknologi’, ’Byudvikling’, ’Kommunikation’ og ’Destination Ørestad’. Ønsket er at skabe en større forretningsmæssig værdi for virksomhederne i området heriblandt også i Bellakvarter. Og at dømme efter væksten i ØICC tyder noget på, at det er lykkedes rigtig godt.

 

”Faglige netværk mellem aktørerne i bydelen er nødvendige for at kunne udnytte, udvikle og optimere vores fælles innovative kapacitet. Det handler både om vores evne til at udveksle og skabe ny viden, men også om vores evne til at omsætte denne viden kommercielt til mere bæredygtige løsninger for fremtiden,” siger direktøren og understreger, at ikke mindst bæredygtig byudvikling er blevet et vigtigt strategisk indsatsområde for alle i bydelen, ikke mindst i Bellakvarter, der netop, som det første bykvarter i Danmark, har opnået DGNB-midtvejscertificeringen Guld i bæredygtighed.

 

Nye virksomheder i Ørestad og Bellakvarter bliver budt velkommen af ØICC, som inspirerer både store og små virksomheder til at møde hinanden på tværs af faglige sektorer og dele viden, koordinere aktiviteter og skabe projekter sammen.

 

 

Et stærkt fagligt fællesskab

I hvert af de faglige netværk sidder nøglepersoner fra videns- og forskningsinstitutioner, den private sektor og den offentlige sektor med ved bordet, sammen med en tovholder fra ØICC.

 

”Vi håber, at denne måde at få aktørerne sat sammen på er med til styrke helhedsoplevelsen af Ørestad, sådan at både de, der bor, arbejder og studerer her eller blot er på besøg, får øjnene op for de mange oplevelser, som bydelen tilbyder,” lyder det fra Carolina Benjaminsen.

 

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder