Sydhaven i Bellakvarter er færdigetableret

 

Sidst i maj blev Sydhaven, Bellakvarters nye grønne areal, færdigetableret. Parken indgår som et vigtigt led i den grønne ring omkring Bella Center og bliver en grøn buffer i kvarteret.

Sydhaven fungerer som kvarterets friareal og fælles rekreative byrum, der både inviterer til stillesiddende ophold og fysiske aktiviteter. Byrummet har til formål at henvende sig bredt til beboere i alle aldre, men også til konferencegæster, som besøger Bella Center og erhvervsfolk i Bellakvarters erhvervsområde.

 

Rummer både parkareal, sø og rulleskøjtebane

Overordnet består haven af tre arealer: En kørefast belægning, et grønt og frodigt parkareal og en centralt beliggende sø.

 

På parkarealet er der etableret stor plantediversitet og skabt en variation af attraktive opholdsmuligheder til kortere og længere brug. Søen er placeret som et centralt element i parken med vandplanter og sten i vandkanten. På den ene side er der etableret et trædæk og en siddetrappe, og på tværs af søen er der etableret en træbro med en siddeplint langs den ene kant. Ud mod søen er der også to bord- og bænkesæt med grillriste.

 

Arealet med den kørefaste belægning er lavet, så den kan bruges til forskellige former for fysiske aktiviteter såsom rulleskøjteløb, skating og løb i et sammenhængende forløb med forbindelse til aktivitetstaget. Ørestad Bjergløb løber blandt andet ad denne rute grundlovsdag lørdag den 5. juni 2021. Hvis du også vil løbe med, kan du tilmelde dig her.

 

Bella Byhave har fået sin egen niche

​​​​​​​I den ene ende af haven er der endvidere skabt et grusareal, hvor Bellakvarters eksisterende byhave Bella Byhave er flyttet hen. I forbindelse med flytningen har byhaven fået nye plantekasser i Kebony-fyr, som er særdeles modstandsdygtig over for vind og vejr. Træsorten er også brugt til gangbro og siddepladser i Sydhaven og på den måde binder den smukke træsort Sydhaven og byhaven sammen.

 

Vigtig del af skybrudssikringen af Bellakvarter

Udover at fungere som et rekreativt byrum indgår Sydhaven som et vigtigt element i den samlede strategi for lokal afledning af regnvand i Bellakvarter. Parkens terræn er udformet som en stor skål, hvor der i bunden er etableret et regnvandsbassin med permanent vandspejl. Bassinet vil have skiftende vandstand og parkens skålform vil blive brugt til midlertidig opstøvning og forsinkelse af regnvand i situationer, hvor det regner kraftigt.

 

Bellakvarter har allerede etableret flere regnvandsbassiner, som samtidig bruges som rekreative områder. Her kan nævnes Bella Sø og kanalen langs Bellarækkerne, mens boligernes grønne tage forsinker regnvandet, så det kan fordampe og holdes væk fra bygninger og veje, hvor det kan gøre skade.

 

Læs mere om de bæredygtige løsninger i Bellakvarter

 

 

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder