Bellakvarter er det perfekte hjem for dig, der går op i at leve bæredygtigt

Du stiller garanteret store krav til dit nye hjem omkring bæredygtighed. Det er vigtigt, og det gør en stor forskel. I Bellakvarter går vi forrest inden for bæredygtigt byggeri. Vi har derfor iværksat en hel række tiltag, som gør kvarteret til det perfekte hjem for dig, der går op i at leve bæredygtigt.

 

Bæredygtig byudvikling

Bellakvarter har som det første byområde i Danmark modtaget midtvejscertificeringen DGNB Guld, som er en international standard for bæredygtigt byggeri og byudvikling. Certificeringen bygger på en holistisk tilgang til bæredygtighed, der tager højde for både miljømæssige, økonomiske, tekniske, processuelle og sociale faktorer. Tilsammen er kriterierne med til at sikre en bæredygtig bydel og forme rammerne for det gode byliv.

 

Bellakvarter modtog midtvejscertificeringen i november 2019 efter at have bygget 25% af kvarteret, og udmærker sig særligt inden for miljømæssig, teknisk og social bæredygtighed.

 

Miljømæssig bæredygtighed

Bellakvarter er karakteriseret ved sine mange grønne byrum, stisystemer og beplantning. For at udbygge biodiversiteten og beskytte eksisterende flora og fauna trækkes Amager Fælleds karakteristika med ind i Bellakvarters parker, byrum og haver, hvilket skaber rekreative forhold i bydelen og medvirker til at give ren luft.

 

Bystrukturen er skabt med lave boliger mod syd og højere erhvervsbygninger mod nord, hvilket skaber optimale solforhold i alle bygninger. Det reducerer energiforbruget i bygningerne og skaber særligt gode indeklimaforhold. Dertil har kvarteret forskudte gadeforløb og tilbagetrukne facader, som er med til at reducere vindstrømningen i kvarteret og give læfyldte uderum i området.

 

Kvarteret ligger tæt på offentlig transport og eksisterende energikilder, hvilket reducerer energitilførslen til kvarteret, ligesom kvarteret har sin egen vindmølle ved Avedøre Holme, som supplerer kvarterets energiforsyning. Det begrænser byområdets CO2 aftryk og giver kvarteret en særlig grøn profil.

 

Teknisk bæredygtighed

Kvarteret har en særlig teknisk bæredygtighed qua sine innovative, teknologiske løsninger. Kvarteret er blandt andet skybrudssikret og har en lokal håndtering af regnvand gennem områdets søer, kanaler og gaderum, både ved hverdagsregn og skybrud. Derudover er der installeret et centralt skraldesug, som løber under jorden. På den måde reduceres hygiejne- og lugtgener fra skrald, ligesom tung trafik i kvarteret minimeres, hvilket er med til at skabe et sundt, æstetisk og beboervenligt udemiljø for alle.

 

Social bæredygtighed

Bellakvarter er en mangfoldig bydel, hvor man både bor, arbejder og er på besøg. Her mødes boliger, erhverv, handel, konference- og hotelfaciliteter med den lille start-up virksomhed, det store domicil, tilgængelige leje-, ejer- og almene boliger og originale penthouselejligheder. Den store variation i boligformer skaber en mangfoldig beboersammensætning, som er med til at gøre Bellakvarter til et socialt bæredygtigt kvarter.

 

Overkommelige boligpriser

En femtedel af boligerne i Bellakvarter bliver almene boliger eller ungdomsboliger. De bliver integreret i forskellige dele af byen, så byen ikke kun bliver for de få, men et miks af aldersgrupper og mennesker med forskellige indkomstniveauer. Bellakvarter har allerede bygget 217 familieboliger, 22 særligt små og billige boliger og 171 ungdomsboliger til Københavns største boligselskab fsb. De nye boliger har navnet Skyttehusene og spreder sig over fire forskellige byggefelter.

 

Affaldshåndtering

Bellakvarter har etableret Danmarks hidtil største centralsugsanlæg målt på antal affaldsfraktioner (restaffald, bioaffald, plastik, papir og pap). Mange af de klassiske affaldscontainere er erstattet med indkaststandere, der gennem et intelligent affaldssystem suger affaldet under jorden til en central affaldsterminal. På den måde kan gårdrummene bruges som hyggelige mødesteder for beboerne samtidig med, at den tunge trafik i området minimeres, når affaldet skal afhentes.

 

Vandafledning og -rensning

Der er tre forskellige vandaflednings- og rensningssystemer i Bellakvarter, der behandler overfladevand, vejvand og spildevand, og de spiller hver især en vigtig rolle for at opretholde et bæredygtigt og rekreativt miljø i kvarteret.

 

Overfladevand fra tage, stier og grønne arealer betragtes som rent vand og ledes til søer og kanaler omkring Bellakvarter og videre ud i den indre havn. Kvarteret kan ikke bære, at der står vand på jorden i længere tid ad gangen. Derfor har man skabt flere rekreative områder, som kan opsamle vandet ved store regnhændelser – det gælder blandt andet søen i Bellakvarter, kanalen langs Bellarækkerne og reservoiret ved Bellarækkerne. Disse fungerer som opsamlingsbassiner, som forhindrer, at der står vand på jorden, der kan skade husene. Samtidig forsinker søen og kanalen vandet, så kanalerne omkring kvarteret ikke oversvømmes.

 

Vandafledningssystemet har en enorm kapacitet og kan modstå en 100 års hændelse, som er en meget kraftig regn, der normalt kun sker hvert hundredende år. Det betyder, at man ikke får oversvømmet sin kælder ved skybrud, og at sandsynligheden for sætningsskader i ens nye hus pga. regn er minimal.

 

En anden ting, som også er med til at optage vand er sedum og mos på tagene. Det tilbageholder en vis mængde regn og skaber fordampning ved moderate regnhændelser, hvilket også har en effekt på vandkredsløbet i kvarteret. Det er dog mest ved det, vi kalder hverdagsregn og ikke ved store regnhændelser. Sedum kan for eksempel ikke optage nok vand til at forsinke vandet ved skybrud.

 

Regnvand fra vejene i Bellakvarter betragtes som delvist rent, og ledes i det eksisterende vejvandssystem omkring Bellakvarter til HOFOR, hvor det bliver renset i lokale anlæg, inden det ledes til kanalerne og ud i den indre havn. Spildevand fra toilet, vaske- og opvaskemaskiner ledes af rørsystemer i jorden til rensningsanlægget på Lynetten.

 

Sport og aktiv livsstil

Bellakvarter bliver en særdeles grøn og aktiv bydel  fuld af grønne pladser, sportsfaciliteter og rekreative områder. Ved indgangen til Bellakvarter etables et nyt urbant bymiljø med butikker og caféer samt et nyt, multifunktionelt beboer- og kulturhus med værksteder, selskabslokaler, café og en ny stor multisal, som blandt andet kan bruges til fællesspisning, generalforsamlinger og diverse sportsaktiviteter.

 

I den sydlige del af kvarteret ligger Aktivitetstaget Bella, som er et aktivt byrum, der lægger op til både sport og leg. På det syv meter høje tag kan man spille basketball, hockey, fodbold, hoppe på små trampoliner, træne ved forskellige træningsstationer og løbe rundt på den 100 meter lange løbebane.

 

I bunden af aktivitetstaget ligger en legepark med klatreredskaber, legehuse, sandkasse, karrusel med klatrenet og meget andet til børn. De to niveauer er forbundet via to trapper, en elevator og en 16 meter lang rutsjebane ned fra taget.

 

Aktivitetstaget er desuden fleksibelt og kan let omdannes til et sted for Bella Centers internationale modeshows eller til filmfremvisninger under åben himmel for de lokale beboere i kvarteret.

 

I forlængelse af aktivitetstaget etableres Sydhaven, som er en ny, rekreativ park. Parken etableres med en sø i midten med en asfalteret sti rundt om. Her kan områdets beboere tage en pause, dyrke yoga, løbe på rulleskøjter eller grille.

 

Med Amager Fælled i baghaven er der desuden de perfekte rammer for løbeture og familieudflugter i nærområdet, ligesom Fælleden kan nydes direkte fra stuen eller altanen fra mange af boligerne i Bellakvarter.

 

Kunst og kultur

Med Skandinaviens største møde-, messe- og kongrescenter tiltrækker bydelen unikke arrangementer og events med særligt fokus på nordisk design, mode og kunst. Kombinationen af international attraktion og lokalt bymiljø gør Bellakvarter til noget helt særligt.

 

I 2021 står Bella Center Copenhagens nye kongeshal færdig. Kongreshallen bygges i forlængelse af Bella Centers hovedindgang og kommer til at rumme 14.000 m2 kombineret kongreshal og fleksible områder. Hallen får plads til 7.000 siddende gæster, hvilket sikrer, at København kan spille mod de helt store i den globale konkurrence om de attraktive videnskongresser.

 

Energi

Boligerne i Bellakvarter opføres, så de har et lavt energiforbrug. I praksis arbejder man frivilligt med en energiklasse højere end den, der er krævet i Bygningsreglementet. Det betyder, at boligerne er opført, så varme og lysbehov minimeres, mens energieffektive hvidevarer og belysning er med til at sænke energiforbruget. Boligerne opføres desuden i robuste materialer med lang levetid, såsom facader i brændte teglsten, der har en levetid på over 100 år.

 

Bellakvarter har også sin egen vindmølle, der leverer grøn energi til kvarterets beboere og erhvervslejere. I gennemsnit producerer vindmøllen 1,2 mio. kWh pr. år og supplerer kvarterets energiforsyning og begrænser dets CO2-aftryk.

 

Som led i Bellakvarters grønne ambitioner og for at gøre det mere attraktivt at køre elbil, har Bellakvarter netop fået installeret 10 ladestandere til beboere og gæsters elbiler. Bellakvarter er også i gang med at indgå en aftale med AURA Energi omkring køb af vedvarende energi, så elbillisterne inden for kort tid vil kunne oplade deres bil med vedvarende energi.

 

Se ledige lejeboliger

Nyheder

Flere nyheder load flere nyheder